Ni kan läsa brevet i sin helhet på denna länk. Förlängda Armen AB