Policys

ISO 9001

Sedan den 24.e maj 2016 har vi varit certifierade enligt ISO standard. Vi har genom detta fått tydliga mål och processer för att verksamheten skall ge bästa möjliga service till Er som kund

Läs om vår Kvalitépolicy här!

ISO 14001

Sedan den 24.e maj 2016 har vi varit certifierade enligt ISO standard. Vi har genom detta fått tydliga mål och processer för att verksamheten skall ge bästa möjliga service till Er som kund

Läs om vår Miljöpolicy här!

ISO 45001

Sedan den 22 Oktober 2020 har vi varit certifierade enligt ISO standard. Vi har genom detta fått tydliga mål och processer för att verksamheten skall ge bästa möjliga service till Er som kund

Läs om vår Arbetsmiljöpolicy här!

Personuppgifter

Syfte Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Läs om vår personuppgiftspolicy här!