VD:n har ordet!

Det är med en viss stolthet man som VD blickar tillbaka på Förlängda Armens utveckling de sista fem åren. Det är ofrånkomligt. Då, för fem år sedan omsatte vi 40 miljoner på ca 35 fordon och sju anställda. Idag omsätter vi ca 120 miljoner med 110 fordon och 20 medarbetare, en utveckling vi är både glada och stolta över.

För ca fem år sedan tog vi in vårt första stora distributionsuppdrag som vi på ett lönsamt sätt kunde integrera i vår budverksamhet. Ganska kort efter fick vi ett nytt stort distributionsuppdrag och sedan dess har det rullat på av bara farten. Idag har Förlängda Armen den perfekta mixen mellan bud- och distributionsuppdrag. Ökad tillväxt var också anledningen till att vi 2016 certifierade oss för miljö och kvalitet enligt ISO-standarden. Vi behövde helt enkelt få bättre kontroll på den växande verksamheten. Certifieringen var en god hjälp att se över och ifrågasätta rutiner och aktiviteter. Det var minst sagt en lärorik process och numera ser vi regelbundet över våra rutiner och tillvägagångssätt för att ständigt förbättra oss.

Min och Förlängda Armens strävan är att våra kunder skall känna sig trygga med att vi alltid erbjuder den senaste tekniken som stöd i vår verksamhet. Vi ser att kunder i allt högre utsträckning kräver tekniska integrationer för att underlätta samarbetet. Det gäller allt från informationsbearbetning och planering/övervakning av köruppdrag, till kraven på konstanta realtidsuppdateringar på aviseringar och elektroniska kvittenser.

Som partner vill Förlängda Armen AB uppfattas som pålitliga, personliga och enkla att samarbeta med. Det gäller kunder, leverantörer likaväl som medarbetare. För mig, och i vår verksamhet, är det en självklarhet att ha ömsesidigt goda relationer med kunder, leverantörer, och medarbetare. Som kund vill vi att du dessutom skall uppleva ett personligt bemötande när du kontaktar oss, dvs att vi vet vem du är, har kunskaper om din verksamhet, och att vi är väl förtrogna med dina logistikbehov och framförallt hur vi tillfredsställer dem.

Som VD på Förlängda Armen AB har jag insett att allt är möjligt, bara man har rätt inställning och rätt medarbetare. Är teamet uppbyggt av individer med kompletterande kompetenser blir resultatet ofta det önskade. Min strävan som ledare för Förlängda Armen AB är att alltid engagera och involvera medarbetarna i både planering och beslut som berör deras arbetssituation. Ansvarsfördelning och kompetensutveckling är två andra motiverande faktorer som ligger mig som ledare för Förlängda Armen varmt om hjärtat. Mitt och Förlängda Armens löfte till dig är att vi hittar den perfekta logistiklösningen för din verksamhet, både funktions- samt pris- och kvalitetsmässigt. Jag och mina medarbetare hälsar dig varmt välkommen att kontakta oss och diskutera dina logistikbehov.

  Med Vänliga Hälsningar Johnny Wallman, VD Förlängda Armen AB