Transporter StockholmLinjetrafik

Förlängda Armen kör regelbundet styckegods eller hela ekipage till och från Stockholm, Sverige och Norden. Oavsett om det gäller en enstaka transport eller ett kontinuerligt flöde så hjälper vi dig att hitta en konkurrenskraftig lösning på leveransbehovet.

Destinationer vi själva inte trafikerar löser vi med hjälp av etablerade och godkända samarbetspartners. Via vårt breda nätverk erbjuder vi moderna transportlösningar till alla Nordiska och Europeiska destinationer till marknadsmässiga priser.

Självklart löser vi även dina transportbehov till övriga länder i världen.

Välkommen att kontakta oss för mer information på 08-598 450 00 eller via mail Klicka här


ADR - Farligt Gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål med egenskaper som kan orsaka skador på miljö, människor eller egendom, om dom inte hanteras på rätt sätt. Många företag hanterar regelbundet produkter de tror är ofarliga. Litiumbatterier, parfymer, deodoranter är några exempel, oljor och smörjmedel till maskiner några andra.

För att kunna utföra säkra ADR-transporter krävs rätt utrustning men framförallt rätt kompetens!

Förlängda Armen har ett flertal bilar, olika storlekar, som är korrekt utrustade för att transportera ADR-gods.

Chaufförerna är utbildade och har den kompetens som krävs för att utföra ADR-uppdraget på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Om dina transporter är viktiga för dig och om det råder osäkerhet föreslår vi att du kontaktar oss om vad som gäller för just dina produkter. Då slipper du riskera att transporten blir försenad eller uteblir helt.

Med Förlängda Armen som partner kan du känna dig trygg med att dina produkter hanteras på ett korrekt sätt genom hela transporten. Samtliga medarbetare i trafikplaneringen har grundläggande kunskaper i ADR. I svårbedömda fall konsulterar vi även en säkerhetsrådgivare, dvs en expert på ADR-frågor.

Välkommen att maila oss för mer information om säkra ADR-uppdrag på Klicka här eller ring på 08-598 450 00.


Tempererade Transporter

Vi har ett stort antal fordon som klarar tempererade transporter. Allt ifrån små skåpbilar till stora lastbilar. Samtliga fordon är utrustade med GPS-positionering och temperaturkontroll.

Mätningen av temperaturen sker med kalibrerade mätare där all information lagras i 27 dagar. Informationen tankas månatligen ner och arkiveras i en databas. Temperaturgrafer kan vid begäran skickas till kund eller annan mottagare. I dagsläget utför Förlängda Armen AB närmare 9000st kylda transporter varje månad åt flera stora livsmedelsföretag, som har högt ställda kvalitetskrav på både chaufförer och fordon och tjänster.

Alla våra chaufförer har genomgått vår kylsbilsskola där fokus ligger på förståelse för konsekvenserna av otjänligt livsmedel, insikt i gällande lagstiftning samt korrekt hantering av kylda livsmedel under hela leveransprocessen, från lastning till lossning.

Förlängda Armen AB:s terminal erbjuder en temperaturkontrollerad obruten kylkedja med kyl- och fryslager, och  fordon som ser till att dina produkter på ett tillförlitligt sätt levereras i önskat skick till slutdestinationen.

Kontakta oss på Klicka här alt. 08-598 450 00 vid behov av kylda/frysta eller tempererade transporter.


Flyttservice & Tunga lyft

Förlängda Armen AB utför kontorsflyttar, interna omflyttningar och mindre bohagsflyttar i egen regi. Vid hela bohagsflyttar så samarbetar vi med ett flertal kompetenta flyttfirmor.

Vi har även lång erfarenhet av alla slags tunga lyft, exempelvis kassaskåp, hissmotorer, kylaggregat, maskiner, ventilationsutrustning och annat som kräver ett extra handtag.

Kontakta oss för mer information på Klicka här alt. 08-598 450 00