Logistikföretaget Förlängda Armen AB

Bud som når lite längre

Bud- och logistikföretaget Förlängda Armen AB har sedan 1979 framgångsrikt erbjudit kvalificerade tjänster till kunder med höga leveranskrav. Idag ägs och utvecklas Förlängda Armen AB av Johnny Wallman, Christian Andersson och Johan Olsson. Vi är totalt 33 medarbetare och beräknas omsätta cirka 140 miljoner under 2018.

Vår verksamhet grundar sig på att med erfarenhetsbaserad kunskap och med teknikens hjälp, kontinuerligt utveckla enkla och rationella logistiklösningar anpassade till våra kunders unika och ofta komplexa behov.

 

Logistiktjänster

Förlängda Armen AB erbjuder ett stort antal logistiktjänster, bud, distribution, fasta körningar, lagring/terminal, kylda och tempererade transporter är bara några av dem. För bud- och distributionsverksamheten har vi ca 110 fordon som dagligen utför leveranser i hela Mälardalen. Alla våra fordon är utrustade med senaste GPS-utrustning, handdatorer och duktiga chaufförer.

Vårt lager med generösa ytor anpassade för både stora och små volymer innebär obegränsade möjligheter för all slags godshantering, även kylt och fryst. Läs mer här.

 

Målsättning

Du som kund skall få högsta upplevda kvalité och bästa möjliga service till ett konkurrenskraftigt pris.
Ledstjärnor

Kunden skall på ett ENKELT sätt kunna planera, boka och kontrollera sina transportuppdrag och känna att vi är deras PÅLITLIGA partner som de får ett PERSONLIGT och trevligt bemötande ifrån.

Vår mission

Att alltid finnas till hands när det behövs, dygnet runt året om.