Förlängda Armen AB befinner sig i en stark tillväxtfas och behöver omgående fler fordon. Kontakta oss på framtid@farmen.se om du är en åkare